‘നഷ്ട്‌പ്പെട്ട ഞാന്‍” കവിതാസമാഹാരം എല്ലാ നാഷണല്‍ ബുക്ക് സ്റ്റാളിലും ലഭ്യമാണ്.

Poems

നീതി

October 9, 2017 0

പാര്‍ലമെന്റ് ആക്രമിച്ച ഭീകരനെ തൂക്കിലേറ്റി നാം ആര്‍ക്കുന്നു ഭാരതമേ ജയിക്കുക കാമപൂരണത്തിനായി തളിരുപോലൊരു […]

നീ ഞാന്‍ തന്നെ

October 9, 2017 0

എന്‍ ഉദരം പിളര്‍ന്ന് നീയിറങ്ങുക എന്‍ മാറിടം ചുരത്തുമാ തേനമൃത് നുകരുക എന്‍ […]

Books

Books

Facebook

Latest Post