പേരുംപെരുമയും ശാശ്വതമല്ല

October 26, 2017 Sudheer Babu 0

ഫ്രാന്‍സില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനായ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു വോള്‍ട്ടയര്‍. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വക്കീലാക്കണമെന്നായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. […]

ചിലര്‍ അങ്ങനെയാണ്

October 17, 2017 Sudheer Babu 0

കാട്ടില്‍ വലിയൊരു മത്സരം നടക്കുകയാണ്. കാട്ടിലെ മരത്തവളകളുടെ ഇടയിലാണ് മത്സരം. മത്സരം കാണുവാനായി […]

നീതി

October 9, 2017 Sudheer Babu 0

പാര്‍ലമെന്റ് ആക്രമിച്ച ഭീകരനെ തൂക്കിലേറ്റി നാം ആര്‍ക്കുന്നു ഭാരതമേ ജയിക്കുക കാമപൂരണത്തിനായി തളിരുപോലൊരു […]

നാസ്തികന്‍

October 9, 2017 Sudheer Babu 0

രാവിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പോയി സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു ദൈവമെന്നൊന്നില്ല എന്നു വിശ്വസിക്കുമൊരു നാസ്തികനാണെന്‍ പ്രിയ […]