അവബോധത്തിന്റെ ആഴം

November 14, 2017 Sudheer Babu 0

ഒരാള്‍ ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അയാള്‍ ഇരുന്ന കമ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ അയാള്‍ക്ക് എതിര്‍വശത്തായി ഒരു […]