ദൈവത്തിനു പോലും തിരുത്തുവാനാവാത്ത ചില നിയമങ്ങള്‍

February 26, 2019 Sudheer Babu 0

ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ മുന്നില്‍ പ്രണമിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ് അവര്‍. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നുമെത്തിയ […]