നീതി

October 9, 2017 Sudheer Babu 0

പാര്‍ലമെന്റ് ആക്രമിച്ച ഭീകരനെ തൂക്കിലേറ്റി നാം ആര്‍ക്കുന്നു ഭാരതമേ ജയിക്കുക കാമപൂരണത്തിനായി തളിരുപോലൊരു […]

നാസ്തികന്‍

October 9, 2017 Sudheer Babu 0

രാവിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പോയി സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു ദൈവമെന്നൊന്നില്ല എന്നു വിശ്വസിക്കുമൊരു നാസ്തികനാണെന്‍ പ്രിയ […]

നന്മയും തിന്മയും

October 9, 2017 Sudheer Babu 0

നന്മനിറഞ്ഞവനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവള്‍ നൂറു നന്മകള്‍ക്കിടയിലൊരു തിന്മ കണ്ടെത്തീടുന്നു തിന്മനിറഞ്ഞവനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവള്‍ നൂറു തിന്മകള്‍ക്കിടയിലൊരു […]

മുറി

October 9, 2017 Sudheer Babu 0

ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വീട്ടില്‍ ഒരു മുറിയുണ്ട് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ആശകളും ഗദ്ഗദങ്ങളും വിഹല്വതകളും കൂട്ടിവെച്ച […]