ആമ്പലിന്റെ ജീവിതം മോഹിച്ച റോസാച്ചെടി

January 14, 2019 Sudheer Babu 0

ഇളംവെയിലില്‍ തലയാട്ടി നില്‍ക്കുകയാണ് റോസാച്ചെടി. മനോഹരങ്ങളായ റോസാപ്പുഷ്പ്പങ്ങള്‍ അവളില്‍ വിരിഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നു. ചുവന്നുതുടുത്ത ആരും […]