ബലൂണ്‍ നല്‍കുന്ന പാഠം

September 20, 2017 dipin 0

ഉത്സവപ്പറമ്പില്‍ ഭയങ്കര തിരക്ക്. കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കുന്നു. കളിപ്പാട്ട വില്‍പ്പനക്കാരും ആഹാരസാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നവരും ആളുകളെ […]