അവബോധത്തിന്റെ ആഴം

November 14, 2017 Sudheer Babu 0

ഒരാള്‍ ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അയാള്‍ ഇരുന്ന കമ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ അയാള്‍ക്ക് എതിര്‍വശത്തായി ഒരു […]

പേരുംപെരുമയും ശാശ്വതമല്ല

October 26, 2017 Sudheer Babu 0

ഫ്രാന്‍സില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനായ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു വോള്‍ട്ടയര്‍. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വക്കീലാക്കണമെന്നായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. […]

ചിലര്‍ അങ്ങനെയാണ്

October 17, 2017 Sudheer Babu 0

കാട്ടില്‍ വലിയൊരു മത്സരം നടക്കുകയാണ്. കാട്ടിലെ മരത്തവളകളുടെ ഇടയിലാണ് മത്സരം. മത്സരം കാണുവാനായി […]