കേരളത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഭൂപടത്തിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ”പിങ്ക് സംരംഭകര്‍” കടന്നു വരട്ടെ

January 16, 2019 Sudheer Babu 0

ആയിഷക്ക് പ്രായം അന്‍പതിനോടടുത്തുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളേയും ആയിഷയേയും തനിച്ചാക്കി രണ്ട് വര്‍ഷം […]