നെഗറ്റീവ് സംരംഭകര്‍ക്ക് കാവലാളാകുന്ന നിയമവും നിയമപാലകരും

September 27, 2017 Sudheer Babu 0

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ സംരംഭങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍പ്പെടുത്താവുന്ന ചില വ്യവസായങ്ങളുണ്ട്. മുടക്കുന്ന മൂലധനത്തിന്റെ അനേകമടങ്ങ് […]

ബിസിനസ് എന്ന ഏകലോകം

September 27, 2017 Sudheer Babu 0

കബീര്‍ ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച അപൂര്‍വ്വ വ്യക്തിത്വങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍. അദ്ദേഹം ഒരു […]

ബിസിനസിന്റെ താളം

September 27, 2017 Sudheer Babu 0

വലിയ ആശയങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കുന്നതും അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതും മാത്രമാണോ ബിസിനസിന്റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ നിര്‍ണ്ണായകം? അതോ […]